תקנון מבצע "עוברים כי זה נח"

כללי

1.תוקף המבצע :1.1.21-28.2.21 החברה ראשית להפסיק או להאריך את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת

2.המבצע ללקוחות קיימים חדש או חידוש .כל לקוח שיעביר פוליסות נוספות בבעלותו יהיה זכאי לקבלת הטבה בתווי שי "תו הזהב" 100 ₪ בגין כל פוליסה ועד 1000 ₪

תנאים לקבלת ההטבה

1.לקוח קיים עם לפחות פוליסה אחת פעילה מאושרת

2.בצירוף לקוח חדש ההטבה תינתן מהפוליסה השנייה והלאה

3.ההטבה תינתן בגין העברת פוליסת מקיף רכב,דירה ,עסק,חיים ובריאות ובלבד כי הפרמייה השנתית אינה פחות מ 1000 ₪

4.לא תינתן הטבה בגין פוליסת חובה,נגרר,צד ג' ללא קשר לגובה הפרמיה

5.לקוח שביטל את הפוליסות אחת או יותר יהיה מחויב בהחזר ההטבה היחסית או כולה במהלך 12 חודשים מיום תחילת הפוליסה .

אופן אישור וקבלת ההטבה

1.ההטבה תינתן לאחר שהעברת הפוליסה הושלמה במלואה ואושרה ע"י חברת הביטוח לרבות כל המסמכים הנדרשים לאישור הפוליסה

2.במקרים של מינוי סוכן ההטבה תינתן לאחר תקופת השימור הקצובה לסוכן הקיים

3.ההטבה תשלח ללקוח בדואר רשום או שובר דיגיטאלי לאחר בדיקת המסמכים ואישור ההטבה

הפניקס כלל איילון מגדל שלמה חברה לביטוח הכשרה שירביט שומרה הראל מנורה